Từ Tư vấn đến Hỗ trợ kỹ thuật, đây là một giải pháp gia công tổng thể cho quá trình tăng trưởng doanh thu.

  • Đội ngũ kỹ thuật đầy kinh nghiệm với kiến thức chuyên môn vững vàng về các giải pháp CAD/CAM.
  • Đội ngũ sales có năng lực và am hiểu sâu sắc ngành công nghiệp sản xuất, gia công.
  • Mối quan hệ rộng rãi với các đối tác là chuyên gia trong nhiều lĩnh vực từ máy móc CNC đến dao cụ.

Tại SDE TECH, chúng tôi đưa ra sự tư vấn hợp lý và sâu sát với tình hình thực tế cho quá trình sản xuất tại công ty.

Riêng trong lĩnh vực lập trình, chúng tôi hỗ trợ:

  1. Tạo post-processor
  2. Chuyển đổi license, kích hoạt lại license
  3. Hướng dẫn và xử lý kỹ thuật
  4. Thiết lập thư viện gia công

Vui lòng liên hệ 0904 524 597 hoặc canh.hinh@sde.vn để được tư vấn miễn phí và báo giá chính xác.

© 2017 SDE TECH. All rights reserved.

Click Me
Free Trial ! Register now