05 May

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT LICENSE NX

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT LICENSE NX


Để cài đặt máy chủ cấp giấy phép NX, bạn phải  những điều sau đây:

 • Bộ cài đặt NX 1899 cho hệ điều hành thích hợp.
 • Chương trình cài đặt Siemens PLM License Server. Đối với NX 1899, tên cài đặt máy chủ cấp phép là SPLMLicenseServer_v10.1.0_win_setup.exe.
 • Tệp giấy phép NX 1899 với thông tin máy chủ chính xác (tên máy chủ và ID tổng hợp).
 • Môi trường chạy thi hành Java 1.7 trở lên nên được cài đặt.


Thực hiện theo các thao tác dưới đây để cài đặt cấp phép giấy phép NX trên máy chủ của bạn:

 • Mở tệp giấy phép trong trình soạn thảo văn bản và kiểm tra dòng SERVER.
 • Hãy chắc chắn rằng nó chứa đúng tên SERVER và số Composite ID cho máy chủ nơi bạn định cài đặt giấy phép NX.

  SERVER YourHostname COMPOSITE=YourCompositeID 28000

 • Để cài đặt giấy phép trên máy chủ, hãy chạy Launch.exe trong thư mục chứa bộ cài đặt.
  Nhấp vào Install License Manager.

Ngoài ra, để sử dụng chương trình cài đặt Siemens PLM License Server, hãy chạy SPLMLicenseServer_v10.1.0_win_setup.exe.

Chọn một ngôn ngữ và nhấp vào OK.

Tại trang Giới thiệu, nhấp vào Next.

Chọn thư mục mà bạn muốn cài đặt máy chủ cấp phép.
Bạn có thể sử dụng thư mục mặc định và nhấn Next.

Đối với tệp giấy phép mới, nhấp vào nút Chọn và duyệt đến tệp giấy phép mới được lấy từ Siemens.

Sau đó bấm vào Next. Lưu ý rằng tệp giấy phép sẽ được sao chép vào thư mục cài đặt và được đổi tên thành, “splm10.lic”.

Tóm tắt thông tin đường dẫn chứa phần mềm sau khi cài đặt.

Xác minh máy chủ giấy phép

Để xác minh rằng máy chủ cấp phép đang chạy đúng, kiểm tra tệp nhật ký để tìm lỗi. Tệp nhật ký được đặt trong thư mục cài đặt.

 • Hai lỗi phổ biến là:
 • Tên máy chủ không hợp lệ.
 • Composite ID không hợp lệ.

Nếu một trong hai lỗi này xảy ra, hãy quay lại và kiểm tra thông tin máy chủ như được đề cập ở trên trong Bước 1. Nếu lỗi là do tên máy chủ không chính xác trong tệp giấy phép, hãy chỉnh sửa tên máy chủ trong tệp giấy phép và khởi động lại dịch vụ cấp phép.

Các lỗi khác không thể được sửa bằng cách chỉnh sửa thủ công tệp giấy phép. Để được hỗ trợ với các lỗi khác, liên hệ với chúng tôi.

Share this

Leave a reply