05 May

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ProgeCAD 2020

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ProgeCAD 2020

Đưa đĩa CD vào ổ đĩa CD-ROM máy tính của bạn (ví dụ: D:, E :). Nếu bạn nhận được phần mềm của mình qu

a Internet, hãy chạy chương trình cài đặt đã tải xuống.

Chọn “change folder” đến nơi bạn muốn lưu source cài đặt. Sau đó bấm “start download” để tải.

Sau khi tải về bạn bấm Install để tiến hành cài đặt:

Khi cửa sổ Chào mừng xuất hiện (như hiển thị bên dưới), nhấp vào Next.

Chọn dòng “ I accept the agreement” và nhấn Next

Trong màn hình tiếp theo,nhấp vào “Next” để xem thông tin có chính xác không (xem các ảnh bên dưới) và cuối cùng nhấp vào “Install” để quy trình cài đặt bắt đầu.

Ngay sau khi hoàn tất quy trình cài đặt, cửa sổ cuối cùng sau sẽ xuất hiện trên màn hình và bạn phải nhấp vào Finish. Trong trường hợp hộp dòng “Run ProgeCAD 2020 professional” được chọn, ứng dụng sẽ được mở.

Giao diện yêu cầu kích hoạt phần mềm xuất hiện, bạn chọn “Active” và nhập license mình đã mua vào và nhấn Next.

Sau khi cài đặt và kích hoạt thành công, bạn sẽ thấy giao diện ProgeCAD 2020 Professional.

Share this

Leave a reply