05 May

Hướng dẫn cài đặt Solid Edge 2020

Hướng dẫn cài đặt Solid Edge 2020

 

 

Để cài đặt máy chủ cấp giấy phép Solid Edge, bạn phải  những điều sau đây:

 • Bộ cài đặt Solid Edge 2020 cho hệ điều hành thích hợp.
 • Chương trình cài đặt Siemens PLM License Server. Đối với Solid Edge 2020 , tên cài đặt máy chủ cấp phép là SPLM_License_Server.
 • Tệp giấy phép Solid Edge 2020 với thông tin máy chủ chính xác (tên máy chủ và ID tổng hợp).


Thực hiện theo các thao tác dưới đây để cài đặt cấp phép giấy phép Solid Edge trên máy chủ của bạn:

 • Mở tệp giấy phép trong trình soạn thảo văn bản và kiểm tra dòng SERVER.
 • Hãy chắc chắn rằng nó chứa đúng tên SERVER và số Composite ID cho máy chủ nơi bạn định cài đặt giấy phép NX.

  SERVER YourHostname COMPOSITE=YourCompositeID 28000

 • Để cài đặt giấy phép trên máy chủ, hãy chạy Launch.exe trong thư mục chứa bộ cài đặt.
  Nhấp vào Install License Manager.

Nhấp đúp vào bộ cài và đợi giải nén. Bộ cài dạng “SPLM_License_Server.exe”

Chọn một ngôn ngữ và nhấp vào OK.

Tại trang Giới thiệu, nhấp vào Next.

Chọn thư mục mà bạn muốn cài đặt máy chủ cấp phép.
Bạn có thể sử dụng thư mục mặc định và nhấn Next.

Đối với tệp giấy phép mới, nhấp vào nút Chọn và duyệt đến tệp giấy phép mới được lấy từ Siemens.

Sau đó bấm vào Next. Lưu ý rằng tệp giấy phép sẽ được sao chép vào thư mục cài đặt và được đổi tên thành, “splm10.lic”.

Tóm tắt thông tin đường dẫn chứa phần mềm sau khi cài đặt.

Cuối cùng, nhấp vào Finish để đóng trình cài đặt.

Xác minh máy chủ giấy phép

Để xác minh rằng máy chủ cấp phép đang chạy đúng, kiểm tra tệp nhật ký để tìm lỗi. Tệp nhật ký được đặt trong thư mục cài đặt.

 • Hai lỗi phổ biến là:
 • Tên máy chủ không hợp lệ.
 • Composite ID không hợp lệ.

Nếu một trong hai lỗi này xảy ra, hãy quay lại và kiểm tra thông tin máy chủ như được đề cập ở trên trong Bước 1. Nếu lỗi là do tên máy chủ không chính xác trong tệp giấy phép, hãy chỉnh sửa tên máy chủ trong tệp giấy phép và khởi động lại dịch vụ cấp phép.

Các lỗi khác không thể được sửa bằng cách chỉnh sửa thủ công tệp giấy phép. Để được hỗ trợ với các lỗi khác, liên hệ với chúng tôi.

Nhấp đúp vào bộ cài và đợi giải nén. Bộ cài dạng “Solid_Edge_2020.exe”

Tích chọn “I accept the terms in the license agreement” và chọn “Install” và đợi phần mềm hoàn tất quá trình cài đặt Solid Edge trên máy.
Tốc độ cài nhanh hay chậm phụ thuộc vào cấu hình máy tính.
Nếu muốn thay đổi thư mục cài đặt chọn mục “Install to ” và “Browse ” đến thư mục mới.
Trường hợp cài Node-Locked License: Chọn đường dẫn tới thư mục chứa license.

Đợi phần mềm giải nén xong sẽ có giao diện sau.

Trường hợp cài Floating License: Bỏ qua dòng chọn license và nhấn Next.
Mở Solid Edge license utility từ Windows Start và chọn license option
“Tên máy chủ cấp phép” và nhập tên của máy chủ.

Share this

Leave a reply