05 May

Hướng dẫn cài đặt SOLIDWORKS 2020

Hướng dẫn cài đặt SOLIDWORKS 2020

CÀI ĐẶT STANDALONE

Chú Ý: Bạn nên kết nối Internet trước khi cài đặt vì mục đích:

Trong quá trình cài đặt SolidWorks sẽ tự động download những file hỗ trợ mà hệ điều hành của bạn chưa có.

Bạn muốn cài đặt bạn Service Pack (SP) mới nhất của SolidWorks.

Để bạn kích hoạt sản phẩm SolidWorks.

Bạn bỏ đĩa vào và sau đó chạy file Setup hoặc bạn nhấn file Setup ở thư mục bạn chứa phần mềm SolidWorks, màn hình xuất hiện như phía dưới.

Bạn chọn Install on this computer (cái này mặc định) tiếp theo bạn nhấn Next.

Bạn nhập số serial number vào sản phẩm.Ở phần dưới nếu bạn có số serial number của sản phẩm Add-in của solidworks thì bạn click vào ô vuông sau đó nhập số serial number.

Sau khi nhập số serial number xong bạn nhấp Next để tiếp tục.

Tích chọn các sản phẩm cần sử dụng và nhấn Next.

Tiếp theo, bạn chọn ” I accept the terms of the SOLIDWORKS ” sau đó bạn chọn Download and Install.

Quá trình cài đặt SolidWorks bắt đầu:

Sau khi quá trình cài đặt xong bạn nhấn Finish để kết thúc quá trình cài đặt.

Bây giờ bạn mở SolidWorks lên và bạn chọn ” I want to activate my SolidWorks product now “để kích hoạt sản phẩm SolidWorks của bạn và bạn nhấn Next để tiếp tục.

Tiếp tục, Bạn chọn trong ô “Product” để chọn sản phẩm bạn bạn cần kích hoạt của SolidWorks nếu bạn chọn hết sản phẩm để kích hoạt thì bạn nhấn vào Select All. Sau đó bạn nhập địa chỉ mail vào ô ” E-Mail “ rồi bạn nhấn Next để bắt đầu kích hoạt sản phẩm SolidWorks bạn đã chọn.

Quá trình kích hoạt sẽ kết thúc trong giây lát và  khi bạn active thành công sẽ hiện hộp thoại như hình phía dưới:

Quá trình kích hoạt sẽ kết thúc trong giây lát và  khi bạn active thành công sẽ hiện hộp thoại như hình phía dưới:

Share this

Leave a reply