Phần mềm AutoCAD® 2D và 3D là kỹ thuật được tạ ra cho tương lai. Hoạt động cùng với công nghệ TrustedDWG™, tương thích với tất cả loại máy tính (desktop), công nghệ đám mây (cloud) và di động, bao gồm ứng dụng di động AutoCAD.

Điều gì khiến AutoCAD khác biệt?

  1. Tài liệu 2D toàn diện: cung cấp tài liệu và các bản vẽ 2D với bộ công cụ toàn diện bao gồm các công cụ vẽ, hiệu chỉnh và công cụ chú giải.
  2. Thiết kế 3D tiên tiến: tạo và kết nối mọi bản thiết kế với công cụ mô hình hóa 3D (3D modelling) và công cụ trực quan hóa / tạo hình (visualization).
  3. Cá nhân hóa phần mềm dựa theo kinh nghiệm: Tự tùy chỉnh AutoCAD theo kinh nghiệm cá nhân để giúp tăng hiệu quả và đáp ứng các tiêu chuẩn của CAD.
  4. Hỗ trợ kết nối: Chia sẻ và sử dụng dữ liệu từ các tệp PDF và DNG, Navisworks, Bing Maps, và các ứng dụng di động AutoCAD.

                                                                                                                 AutoCAD đem đến lợi ích gì cho bạn? >>>

AUTOCAD BROCHURE

© 2017 ProCAD VIỆT NAM. All rights reserved.

Click Me
Free Trial ! Register now