Phần mềm CAD 3D hữu hiệu để phát triển sản phẩm

Phần mềm CAD Inventor® 3D cung cấp các công cụ thiết kế máy mô hình 3D, tài liệu và công cụ mô phỏng sản phẩm ở mức độ chuyên nghiệp.

Điều gì khiến Autodesk Inventor khác biệt?

  1. Khả năng linh hoạt trong mô hình hóa: Chọn cách thiết kế với nhiều tính năng lựa chọn xây dựng mô hình.
  2. Dữ liệu AnyCAD: Làm việc với dữ liệu từ bất kỳ hệ thống CAD 3D nào và duy trì một liên kết kết hợp.
  3. Khả năng tự động hóa: Thiết lập cấu hình sản phẩm mà không cần mã hóa, viết mã phức tạp.
  4. Mô hình hóa tham số: Tập trung nỗ lực vào việc thiết kế, chứ không phải là giao diện.

                                                                                                    Autodesk Inventor đem đến lợi ích gì cho bạn >>>

AUTODESK BROCHURE

© 2017 SDE TECH. All rights reserved.

Click Me
Free Trial ! Register now