iMold for SolidWorks là công cụ CAMD tích hợp mạnh mẽ để tinh giản và tự động hóa quá trình thiết kế khuôn mẫu. Tận dụng nền tảng SolidWorks, iMold nắm bắt kiến thức quy trình cụ thể trong việc thiết kế khuôn mẫu để cung cấp cho người thiết kế những công cụ thiết kế chuyên nghiệp và hiệu quả cao, cũng như đưa ra hướng dẫn từng bước cho quá trình thiết kế khuôn mẫu hoàn chỉnh.

Điều gì khiến iMold for SolidWorks khác biệt?

  1. Giải pháp Vàng cho SolidWorks đã được chứng nhận.
  2. iMold xử lý hàng ngàn lắp ráp với hiệu suất tối ưu.
  3. Cung cấp quá trình thiết kế trực quan và dễ dàng.
  4. Chia cắt sản phẩm nâng cao và có tính ứng dụng cao.
  5. Khả năng thiết kế điện cực mạnh mẽ + hoàn chỉnh.

iMold for SolidWorks đem đến lợi ích gì cho bạn?>>>

 

iMold For SolidWorks BROCHURE 

© 2017 SDE TECH. All rights reserved.

Click Me
Free Trial ! Register now