Gói giải pháp CAD dành cho

chuyên gia phát triển sản phẩm

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, doanh nghiệp của bạn có thể chỉ cần đăng ký thuê bao gói giải pháp Creo Design. Bằng việc sử dụng gói thuê bao, bạn có thể linh động chọn những tính năng mình cần theo từng thời điểm khác nhau để có thể tạo ra những thiết kế chất lượng cao. Gói thuê bao này sẽ đảm bảo rằng bạn sẽ luôn được tiếp cận những tính năng mới nhất, cũng như nhận được sự hỗ trợ cao cấp nhất – và bạn cũng có thể nâng cấp gói giải pháp của mình vào bất kỳ lúc nào.

Điều gì khiến PTC Creo khác biệt?

 • Công cụ thiết kế chi tiết & cụm lắp ráp 3D
 • Tự động tạo và cập nhật bản vẽ 2D
 • Công cụ tạo bề mặt tham số và tự do
 • Công cụ quản lý & trình bày cụm lắp ráp
 • Thiết kế kim loại tấm
 • Thiết kế cơ khí
 • Thiết kế chi tiết nhựa
 • Mô hình hóa trực tiếp (Mô hình hóa linh hoạt)
 • In 3D
 • Công cụ thực tế ảo
 • Công cụ trao đổi dữ liệu giữa các phần mềm CAD
 • Thiết kế hệ thống đường ống & cáp nối
 • Công cụ xuất hình ảnh thiết kế
 • Thăm dò thiết kế
 • Tính năng tăng tốc thiết kế
 • Công cụ thiết kế kết cấu nâng cao
 • Tính năng nhập dữ liệu tái sử dụng
 • Thiết kế ứng dụng Công Thái Học (Human Factors – Ergonomic)
 • Các tính năng mô phỏng cơ bản

© 2017 SDE TECH. All rights reserved.

Click Me
Free Trial ! Register now