Công cụ mô hình hóa toàn diện được tạo ra để giúp bạn mô hình hóa tất cả những gì mà bạn có thể tưởng tượng ra.

Điều gì khiến SketchUp khác biệt?

  1. Khà năng tương kết: SketchUp có thể kết hợp hoàn hảo với những công cụ khác trong bộ công cụ thiết kế của bạn. 
  2. Khả năng mở rộng: Sử dụng Extension Warehouse để tạo ra một phiên bản SketchUp của riêng bạn.
  3. Bộ phận có sẵn: Làm việc một cách thông minh và nhanh chóng với các thành phần của SketchUp. 
  4. Tùy biến cá nhân: Tùy biến phần nhìn và phần cảm của bất kỳ phong cách dự án nào để tạo ra một phiên bản của chính bạn.
  5. Tạo các bản báo cáo: Cung cấp cho các bên liên quan những thông tin cần thiết nhất để hoàn thành công việc một cách nhanh chóng.
  6. Khả năng nhận biết và suy luận: SketchUp sử dụng suy luận để đưa ra những thông tin chính xác và chắc chắn. 

SketchUp đem đến lợi ích gì cho bạn? >>>

[/vc_column_text]

SketchUp BROCHURE

[/vc_column_text]

© 2017 ProCAD VIỆT NAM. All rights reserved.

Click Me
Free Trial ! Register now