Phần mềm thiết kế SolidWorks đơn giản như chính sự mạnh mẽ của nó. Nó giúp mọi công ty mang tầm nhìn tương lai đến cuộc sống và nắm bắt thị trường toàn cầu. Các giải pháp SOLIDWORKS® tập trung vào cách bạn làm việc mỗi ngày, với môi trường thiết kế 3D tích hợp, trực quan cho tất cả các giai đoạn của quá trình phát triển sản phẩm. Từ đó, nó giúp tối đa hóa hiệu quả thiết kế và kỹ thuật. Hơn 2 triệu nhà thiết kế và kỹ sư trên thế giới sử dụng giải pháp SolidWorks để mang bản thiết kế của mình đến với cuộc sống thực – từ những thiết bị lý tưởng nhất đến những cải tiến cho ngày mai tốt đẹp hơn.

Điều gì khiến SolidWorks khác biệt?

  1. Giải pháp CAD 3D của SolidWorks cho phép bạn và đồng nghiệp nhanh chóng chuyển những ý tưởng mới thành những sản phẩm tuyệt vời: phần mềm CAD 3D trang bị những chức năng thiết kế mạnh mẽ với giao diện người dùng trực quan để tăng tốc độ thiết kế và giúp bạn làm việc hiệu quả.
  2. Thiết kế mạch điện – đồng bộ hóa theo thời gian thực, cập nhật hai chiều giữa sơ đồ mạch và mô hình 3D trong quá trình thiết kế: Cải thiện năng suất và đẩy mạnh thời gian đưa ra thị trường với nhiều tính năng tiên tiến trong SolidWorks Electrical. Giải pháp này tạo sức mạnh cho việc lập kế hoạch và thiết kế hệ thống mạch điện ẩn với sự tăng cường hợp tác giữa đội thiết kế cơ khí và điện.
  3. Quản lý dữ liệu sản phẩm – dễ dàng tìm kiếm và tái sử dụng các tập tin, chi tiết và bản vẽ; chia sẻ thông tin thiết kế; tự động hóa tiến trình công việc và đảm bảo việc sản xuất luôn có phiên bản phù hợp: Các giải pháp quản lý dữ liệu sản phẩm của SolidWorks (Product Data Management – PDM) giúp bạn kiểm soát được việc lấy dữ liệu thiết kế và cải thiện một cách đáng kể cách các đội nhóm của bạn quản lý và hợp tác trong việc phát triển sản phẩm mới.
  4. Mô phỏng – đặt thiết kế của bạn trong những điều kiện thật thực tế để nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời cắt giảm chi phí cho nguyên mẫu thực tế và thử nghiệm: Thực hiện đánh giá có hiệu quả, cải thiện chất lượng, và đẩy mạnh đổi mới sản phẩm với gói giải pháp SolidWorks Simulation phù hợp toàn diện và mạnh mẽ. Bạn có thể thiết lập môi trường như thực tế để kiểm tra quá trình thiết kế trước khi sản xuất. Kiểm tra một loạt các thông số trong quá trình thiết kế như là độ bền, phản ứng động và tĩnh, chuyển động lắp ráp, sự truyền nhiệt, động lực học chất lỏng, và ép khuôn bằng truyền nhựa.
  5. Giải pháp SolidWorks 3DExperience – biến thiết kế hợp tác thành lợi thế kinh doanh của bạn: SolidWorks trên nền tảng 3DExperience cung cấp trải nghiệm thiết kế mới nhằm giúp người dùng tạo ra các sản phẩm sáng tạo trong môi trường kết nối và thực sự hợp tác. Giải pháp SolidWorks 3DExperience giúp bạn dễ dàng phát triển, xem lại, và lựa chọn các khái niệm cơ khí và đã được cách điệu hóa cho phù hợp trước khi quyết định đưa vào thiết kế chi tiết và sản xuất.
  6. Truyền thông kỹ thuật – gói truyền thông kỹ thuật đáp ứng mọi nhu cầu truyền tải thông tin mà bạn cần: Cải tiến giao tiếp kỹ thuật của bạn với việc tự động tạo các tài liệu kiểm tra và sửa lại các dữ liệu thiết kế cho đồ hoạ, minh hoạ và trải nghiệm 3D tương tác chất lượng cao.

 

***Xem thêm về cấp độ sản phẩm

SolidWorks đem đến cho bạn lợi ích gì?>>>

SOLIDWORKS BROCHURE

© 2017 SDE TECH. All rights reserved.

Click Me
Free Trial ! Register now