Đúc nhựa và mô phỏng khuôn mẫu nén

Các kỹ sư và nhà phân tích sử dụng phần mềm Moldflow® để mô phỏng đúc nhựa, nhằm cải tiến thiết kế phần nhựa, thiết kế khuôn phun và các quy trình sản xuất khác.

Điều gì khiến Autodesk Moldflow khác biệt?

  1. Nghiên cứu tối ưu hóa từng phần: Sử dụng thiết kế tự động trong các thí nghiệm, bao gồm các thông số hình học của mô hình, để xác định thiết kế tốt nhất bằng cách sử dụng giải pháp đám mây hoặc các giải pháp cục bộ.
  2. Khuôn đúc nhựa 3D (RMT): Dự đoán mô hình đổ nhựa cho RTM và các khu vực mà nhựa không thấm vào kết cấu để xác định chất lượng sản phẩm.
  3. Truy cập vào phân tích đám mây: Chạy nhiều phân tích trong điện toán đám mây và nhanh chóng giải quyết các phân tích lớn hơn mà không ảnh hưởng đến các nguồn lực cục bộ khác.
  4. Hóa chất làm tăng hóa học: Mô phỏng hóa chất làm tăng hóa học để tạo ra các bộ phận bằng nhựa với cấu trúc bọt khí bên trong.

Autodesk Moldflow đem lại lợi ích gì cho bạn?

AUTODESK MOLDFLOW BROCHURE

© 2017 SDE TECH. All rights reserved.

Click Me
Free Trial ! Register now