Femap with NX Nastran là một giải pháp phân tích cấu trúc, kết hợp pre- và post-processor “Femap” và bộ giải tích phân tích “NX Nastran”, tạo nên một loạt các hoạt động cho phân tích phần tử hữu hạn – tạo ra các mô hình cho phân tích từ dữ liệu tạo ra trong 3D -CAD, phân tích, hiển thị các kết quả – với một gói phần mềm duy nhất trên một máy tính duy nhất. Vì nó chạy trên máy tính Windows, bạn có thể thực hiện công việc trong một môi trường quen thuộc.

Điều gì khiến Femap with NX Nastran khác biệt?

  1. Mô – đun cơ sở: Cung cấp tất cả các khả năng mà bạn sẽ cần trong nhiều trường hợp, bao gồm các chế độ thống kê tuyến tính, bình thường, chuyển trạng thái ổn định tạm thời, không tuyến tính cơ bản, độ nhạy thiết kế và khả năng kích thước không giới hạn,
  2. Động lực: Cho phép đánh giá hiệu suất của sản phẩm trong cả hai lĩnh vực thời gian và tần số.
  3. Tối ưu hóa: Xác định các thông số thiết kế tối ưu với khả năng tối ưu hóa kích cỡ.
  4. Phi tuyến tính nâng cao: Tạo điều kiện cho các biến dạng lớn; hỗ trợ các vật liệu phi tuyến, phụ thuộc thời gian, tiếp xúc không và có linh động. Cung cấp tích hợp thời gian phi tuyến cho các phân tích về tác động.
  5. Động lực rotor: Dự đoán phản ứng động của các hệ thống quay như trục, tua bin và cánh quạt để để xác định tốc độ trục quay quan trọng.
  6. Các siêu yếu tố: Các siêu yếu tố đóng vai trò quan trọng khi giải quyết các phần tử mô hình hữu hạn lớn và phức tạp bằng cách phân chia các cấu trúc lớn thành các bộ cấu trúc nhỏ tương đương.
  7. DMAP: Lập trình trừu tượng ma trận trực tiếp (Direct matrix abstraction programming – DMAP) là một khả năng lập trình độc đáo của Nastran cho phép khách hàng mở rộng khả năng của Nastran bằng cách tự viết các ứng dụng riêng của họ và cài đặt các mô – đun tùy chỉnh.
  8. Độ đàn hồi không khí: Xác định cấu trúc từ tải khí động học với các điều kiện tĩnh và rung.
  9. Bộ công cụ phân tích kết cấu: Tiết kiệm thời gian xử lí bằng cách sắp xếp kết quả và tính toán số lượng kết quả bổ sung.

Femap with NX Nastran đem lại lợi ích gì cho bạn?

FEMAP WITH NX NASTRAN BROCHURE

 

© 2017 SDE TECH. All rights reserved.

Click Me
Free Trial ! Register now