Femap, từ Siemens PLM Software, cung cấp mô hình phân tích phần tử hữu hạn (FEA) hiệu quả cao cho máy tính kỹ thuật. Femap được công nhận là pre- và post-processor hàng đầu thế giới độc lập với CAD cho kỹ thuật FEA cấp độ cao cấp. Femap hoạt động với nhiều giải pháp phân tích phần tử hữu hạn, bao gồm phần mềm NX ™ Nastran® hàng đầu trong ngành.

Điều gì khiến Femap khác biệt?

 1. Độc lập với CAD: Femap không phụ thuộc vào CAD và có thể truy cập dữ liệu hình học từ tất cả các hệ thống CAD chính bao gồm CATIA, Pro/Engineer, NX, Solid Edge, SolidWorks và AutoCAD.
 2. Mô hình hóa phần tử hữu hạn: Mô hình phần tử hữu hạn đầy đủ với dữ liệu cơ bản được trình bày đầy đủ bởi Femap. Nhờ vậy, nó cho phép bạn xem, tạo hoặc sửa đổi trực tiếp các đối tượng.
 3. Chia lưới các phần tử hữu hạn: Các công cụ chia lưới 3D rắn và bề mặt của Femap được điều chỉnh để tạo ra mắt lưới chất lượng cao, cung cấp các yếu tố hình dạng tốt để đảm bảo kết quả chính xác.
 4. Mô hình hóa lắp ráp: Femap với NX Nastran hỗ trợ mô hình lắp ráp, bao gồm khả năng phát hiện tiếp xúc tự động nhằm xác định các thành phần tiếp xúc với nhau.
 5. Mô hình hóa hệ thống thông tin: Ngoài các mô hình phần tử rắn và có vỏ, Femap còn hỗ trợ mô hình chùm và chia lưới. Hình ảnh hóa mô hình là chìa khóa cho mô hình hóa hệ thông thông tin (beam modelling), và với Femap, bạn có thể xem các yếu tố này như là các yếu tố rắn.
 6. Mô hình hóa tổng hợp: Việc sử dụng các vật liệu tổng hợp trong thiết kế đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây, và Femap có thể giúp bạn mô hình hóa và đưa ra các kết quả cho các kiến trúc tổng hợp.
 7. Giải pháp trung lập: Femap là giải pháp trung lập và cung cấp các hỗ trợ pre- và post-processor cho tất cả các giải pháp thương mại trên thị trường, bao gồm NX Nastran, Ansys, LS-DYNA, Abaqus và TMG.
 8. Hậu xử lý (Post processing): Một khả năng hình dung tốt sẽ giúp cho bạn xem xét và giải thích các kết quả để nhanh chóng hiểu được cách hoạt động của mô hình.
 9. Các giải pháp mô phỏng có thể mở rộng: Femap với dòng sản phẩm NX Nastran cung cấp khả năng mở rộng giải pháp, từ các mô hình tổng quát có sẵn trong mô đun cơ sở đến các ứng dụng tiên tiến hơn bao gồm động lực, tối ưu hóa, không đường kẻ nâng cao, động lực rotor, truyền nhiệt và lưu lượng chất lỏng trong các mô – đun thêm vào.
 10. Tùy biến: Khả năng tùy biến mở của Femap cho phép truy cập hoàn toàn vào các chức năng của Femap thông qua một giao diện lập trình ứng dụng (API) định hướng đối tượng, sử dụng các ngôn ngữ lập trình chuẩn, không độc quyền.
 11. Khả năng sử dụng: Femap hỗ trợ nhiều cửa sổ đồ hoạ và các khung chuyên biệt, chẳng hạn như Cây thông tin mô hình và Bảng dữ liệu, cho phép truy cập hoàn toàn vào mô hình phần tử hữu hạn và dữ liệu kết quả và giúp thúc đẩy tiến trình công việc hiệu quả.

Femap đem lại lợi ích gì cho bạn?

FEMAP BROCHURE

 

© 2017 SDE TECH. All rights reserved.

Click Me
Free Trial ! Register now