Solidworks Plastics cung cấp một công cụ mô phỏng mạnh mẽ và dễ sử dụng cho phân tích sản phẩm và khuôn ép nhựa, cũng như phân tích CAE nâng cao. SolidWorks Plastics giúp phân tích dòng chảy nhựa trong quá trình ép phun, từ đó dự đoán các khiếm khuyết trên sản phẩm. Người dùng có thể dễ dàng xác định khả năng sản xuất của sản phẩm ngay trong quá trình thiết kế, từ đó giảm tối đa các chi phí của quá trình thử nghiệm và chỉnh sửa, đẩy nhanh quá trình đưa ra thị trường. Ngoài ra, giải pháp còn cung cấp các phương án xử lý và tối ưu thiết kế dựa trên các kết quả phân tích và tránh các vấn đề tiềm ẩn.

Điều gì khiến Solidworls Plastics khác biệt?

3 gói giải pháp phù hợp cho từng mức độ nhu cầu: Tiêu chuẩn (Standard), Chuyên nghiệp (Professional) và Cao cấp (Premium).

SOLIDWORKS Plastics Standard

  1. Tích hợp CAD: Tích hợp hoàn toàn trên giao diện SolidWorks, người dùng có thể thực hiện quá trình thiết kế sản phẩm, phân tích và chỉnh sửa cùng lúc.
  2. Dế dàng sử dụng: Công cụ dễ dàng sử dụng và không đòi hỏi các kiến thức chuyên sâu về phân tích sản phẩm nhựa.
  3. Trao đổi thông tin dễ dàng: Các báo cáo kết quả dựa trên nền web cho phép dễ dàng truyền đạt và trao đổi thông tin giữa các thành viên từ thiết kế đến sản xuất.

SOLIDWORKS Plastics Professional

  1. Giảm chi phí sửa khuôn: SOLIDWORKS Plastics đảm bảo chất lượng sản phẩm, khuôn mẫu ngay ở lần ép đầu tiên, giúp giảm tối đa các chi phí và thời gian chỉnh sửa và sản xuất lại.
  2. Tối ưu hóa hệ thống kênh dẫn nhựa : Phân tích cổng phun, kênh dẫn nhựa, giúp cân bằng hệ thống kênh dẫn; lựa chọn kiểu, kích thước, và vị trí cổng phun.
  3. Ước tính thời gian sản xuất, kích thước khuôn, công suất máy ép: Cho phép các nhà sản xuất khuôn mẫu tính toán chi phí một cách nhanh chóng, hỗ trợ bộ phận sản xuất xác định kích cỡ máy ép phun, tối ưu hóa thời gian ép và giảm phế liệu.

SOLIDWORKS Plastics Premium

  1. Phân tích quá trình làm mát: Cung cấp các công cụ thiết kế, phân tích hệ thống làm mát từ đơn giản đến phức tạp.
  2. Giảm thời gian và chi phí: Tối ưu hóa hệ thống làm mát giúp giảm thiểu thời gian và chi phí sản xuất.
  3. Cải thiện tổng thể quá trình: Tối ưu hóa thiết kế của sản phẩm và khuôn mẫu, lựa chọn vật liệu và các thông số ép phù hợp giúp loại bỏ sự biến dạng của sản phẩm.

How SolidWorks Plastic benefits you?

SOLIDWORKS PLASTICS BROCHURE

 

© 2017 SDE TECH. All rights reserved.

Click Me
Free Trial ! Register now