CAM Express là cấu hình mô-đun linh hoạt của giải pháp lập trình điều khiển bằng số (numerical control – NC) cho phép bạn tối đa hóa giá trị đầu tư với các máy công cụ mới nhất, hiệu quả nhất và có khả năng nhất. Dễ dàng triển khai và dễ dàng học hỏi, CAM Express cung cấp cho bạn chương trình NC với tổng chí phí sở hữu thấp.

CAM Express có thể được sử dụng một cách độc lập trong mọi hệ thống CAD (computer-aided design) và bao gồm bộ dịch trong các ngành công nghiệp then chốt để hỗ trợ việc nhập dữ liệu. CAM Express cũng có thể dùng tích hợp trên các ứng dụng CAD của hãng Siemens PLM (NX và Solid Edge) dựa vào những gói giải pháp được nêu dưới đây.

Điều gì khiến CAM Express khác biệt?

  1. CAM Express – Cơ bản (CAM Express – Foundation): CAM Express được xem là một cấu hình mô-đun linh hoạt cho các giải pháp phần mềm, bắt đầu với bộ phần mềm CAM Express Foundation. CAM Express Foundation cung cấp tất cả các chức năng hỗ trợ cần thiết cho quá trình lập trình NC bao gồm dịch dữ liệu, chỉnh sửa mô hình, mô hình hóa lắp ráp, trực quan hóa vật liệu thu hồi, truy cập đến thư viện tham số gia công, post-processing và tài liệu xưởng máy.
  2. CAM Express gia công toàn diện (CAM Express Total Machining): CAM Express Total Machining cung cấp một loạt các khả năng gia công trong một cấu hình sản phẩm duy nhất. Thích hợp với những phân xưởng phải giải quyết nhiều công việc là lập trình nhiều máy móc đa dạng, sản phẩm của giải pháp gia công toàn diện này bao gồm khả năng tiện, gia công từ 2,5 đến 5 trục, và hoạt động chế tạo EDM có dây.
  3. CAM Express – Gia công 5 trục (CAM Express – 5 Axis Machining): CAM Express 5 Axis Machining cung cấp khả năng phay toàn diện trong một cấu hình sản phẩm duy nhất. Sự mô phỏng gia công đảm bảo rằng thậm chí chuyển động 5 trục phức tạp cũng có thể được hình dung ra và kiểm tra để đảm bảo an toàn. Sản phẩm gia công 5 trục bao gồm khả năng phay 2.5, 3 và 5 trục và có mô phỏng cho tất cả những hoạt động gia công này.

CAM Express đem đến cho bạn lợi ích gì?>>>

 

CAM EXPRESSS BROCHURE

© 2017 SDE TECH. All rights reserved.

Click Me
Free Trial ! Register now