NX CAM là giải pháp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Sản xuất với sự hỗ trợ của máy tính (Computer Aided Manufacturing – CAM). Nó cung cấp đầy đủ các chức năng lập trình NC trong một hệ thống CAM duy nhất cũng như một tập hợp các ứng dụng phần mềm sản xuất. Các ứng dụng này tạo điều kiện cho mô hình hóa chi tiết, thiết kế công cụ và kiểm tra chương trình – tất cả dựa trên công nghệ NX đã được công nhận.

Điều gì khiến NX CAM khác biệt?

  1. Tối đa hoá khả năng của máy và dao cụ: Sử dụng một hệ thống CAM cho tất cả các ứng dụng: các phần phức tạp của chương trình với việc gia công chính xác 5 trục, linh hoạt, điều khiển thế hệ máy đa chức năng mới nhất và gia công tinh bề mặt chi tiết.
  2. Tạo đầu ra: Gia công chính xác ngay lần đầu tiên với bộ postprocessor (hậu xử lý), một thư viện xử lý trực tuyến mở rộng và một mô phỏng công cụ mô phỏng theo G-code.
  3. Cho phép gia công tốc độ cao: Gia công thô tốc độ cao thành công trong NX duy trì tỷ lệ loại bỏ kim loại cao trong khi vẫn quản lý tải công cụ. Chế độ vận hành gia công tinh HSM, chẳng hạn như tính năng khí động, tạo ra các mô hình cắt trôi chảy cho ra gia công tinh có độ tinh xảo với tốc độ ăn dao cao.
  4. Tận dụng chế độ tự động hóa lập trình: Giảm thời gian lập trình đến 90%. NX CAM tự động nhận biết các tính năng gia công, cho phép xây dựng các quá trình gia công chính xác từ thư viện chế độ. Bạn có thể sử dụng dữ liệu mô hình PMI để lựa chọn quy trình gia công và sử dụng trình chỉnh sửa để thêm các chế độ vận hành mới.

NX CAM đem đến lợi ích gì cho bạn?

NX CAM BROCHURE

© 2017 SDE TECH. All rights reserved.

Click Me
Free Trial ! Register now