19 Apr

Tổng hợp mẹo sử dụng Solid Edge #1

1.Làm thế nào để khiến cho Solid Edge sử dụng tất cả các bộ vi xử lý/lõi trên máy tính của tôi?

Solid Edge là một ứng dụng đơn luồng, và do đó nó sẽ chỉ sử dụng một lõi CPU. Có những ngoại lệ đối với điều này trong mã Parasolid như khung nhìn VHL và quá trình tính toán tính năng của các phần. Mô phỏng và rendering cũng là ứng dụng đa luồng. Sử dụng tab Performance trên ứng dụng Windows Task Manager khi bạn làm việc để giám sát các khu vực sử dụng đa luồng của Solid Edge. Nói tóm lại, không có gì bạn có thể làm để tận dụng tốt hơn các lõi khác ngoài việc tạo ra nhiều bản vẽ, FEA và rendering. Khi bạn mua một máy CAD mới, bạn tốt hơn là nên bỏ thêm tiền vào một bộ xử lý và bộ nhớ nhanh hơn chứ không phải là đa lõi.

2. Làm thế nào tôi có thể tạo ra một bản sao chép của một bộ phận đồng bộ?

Bạn sẽ phải mở một tập tin mới và chắc chắn rằng bạn đang làm việc tại môi trường được thiết kế trước và chèn một tính năng Sao chép một phần. Bản sao đồng bộ không được liên kết. Điều này có vẻ hơi kỳ cục nhưng một phần của ý tưởng đằng sau Synchronous là làm việc mà không có liên kết với điều khiển bên ngoài. Đây cũng là một phần lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên làm việc trong chế độ hỗn hợp, nơi mà bạn sử dụng môi trường được thiết kế trước và Synchronous với các thế mạnh của nó. Một phần ưu điểm của Solid Edge là bạn có thể kết hợp hai cách làm việc hiệu quả này.

3.Làm thế nào tôi có thể chia sẻ bảng Vật liệu với người sử dụng khác?

Theo mặc định, thư mục Bảng vật liệu có thể được tìm thấy tại C:\Program Files\ Solid Edge ST7\Preferences\Materials. Đặt thư mục Bảng vật liệu vào một ổ đĩa được chia sẻ và chỉ đến vị trí đó trong danh sách File Locations trên máy của người dùng khác. Tên đường dẫn của UNC được ưu tiên cho các vị trí tệp trên các ổ đĩa ánh xạ. Ví dụ: sử dụng đường dẫn \\ServerName\ShareName\FilePath chứ không phải là M:\Photos\Vaca2014. Các đường dẫn UNC luôn luôn cố định trong một mạng lưới, nhưng các ổ đĩa có thể được thay đổi từ máy này sang máy khác và thậm chí có thể thay đổi trên một máy duy nhất.

4.Tôi có thể xóa đi các phần được tạo ra bằng cách sử dụng khung trong lắp ráp được không?

Trong trường hợp này, chức năng Tự động xóa sẽ không hoạt động, nhưng bạn có thể xóa các phần này thủ công bằng lệnh Explode.

Nguồn: community.plm.automation

Share this

Leave a reply