19 Apr

Tổng hợp mẹo sử dụng Solid Edge # 2

1.Khi thao tác Part Painter, vì sao một số mặt không thể hiện màu được đánh dấu dành cho lựa chọn Face hay Feature?  Bạn cần phải tìm đến mục Color Manager trên thẻ View và kiểm tra lại xem liệu tùy chọn “Show Part face colors” đã được chọn hay chưa.
2.Tại sao tôi không thể xác định mặt của chi tiết mục tiêu trong lắp ráp dành cho Mate? Đối với file chi tiết đa khối, bộ phận được đánh dấu Active Assembly là phần có thể thực hiện chức năng lắp ráp. Đây là những tính năng thao tác các phần trong lắp ráp nhưng không làm thay đổi file chi tiết trên ổ đĩa.

3.Tôi có thể biên dịch các file đa bước sang định dạng Solid Edge như thế nào? Bạn có thể dùng batch macro nằm theo đường dẫn ~\Solid Edge ST7\Custom\Batch\Bin folder. Macro này sẽ chuyển đổi các định dạng đa bước và nhiều định dạng khác sang định dạng của Solid Edge.

4.Có thể hiển thị các đường ẩn trong khung nhìn chi tiết nếu như nó không được hiển thị ở khung nhìn mẹ không? Có thể thực hiện được với khung nhìn chi tiết độc lập. Chuyển đổi khung nhìn chi tiết có sẵn sang khung nhìn chi tiết độc lập bằng cách nhấp phải chuột và lựa chọn “Convert to Independent Detail View” từ menu phím tắt.

5.Làm thế nào để chia độ mặt cắt ngang? Tỉ lệ mặt cắt ngang được mặc định tô xám, nhưng nếu như bạn nhấp phải chuột vào khung nhìn và bỏ chọn ‘Maintain Alignment’, nó sẽ khởi động thuộc tính tỉ lệ.

6.Tại sao khi dùng bút cảm ứng, Solid Edge View & Markup lại không hoạt động chính xác?  ST7 View & Markup được xây dựng dựa trên modul TcVis 8.3 cốt lõi, một thứ không có hỗ trợ màn hình cảm ứng, kể cả khi dùng thiết bị (ngón tay hay bút cảm ứng). Nếu được cài đặt trên Microsoft Surface Pro, chế độ duy nhất được hỗ trợ là chế độ Desktop và thao tác với chuột.

7.Có cách nào để kéo một mặt bên trong của một chi tiết Synchronous có kết cấu thành mỏng để nó tạo ra độ dày độc nhất? Có. Nhấn giữ phím Ctrl trong khi kéo bề mặt.

8.Tại sao các file STL đã chuyển đổi lại chứa khối bán phần? Hãy kiểm tra xem tài liệu Solid Edge của bạn có chứa đa khối không. Luôn đảm bảo rằng chỉ có một khối đơn trong mô hình hay xuất đa khối đó và chuyển đổi lắp ráp với các khối đã xuất.

Nguồn: community.plm.automation.siemens.com

Share this

Leave a reply